klarinet

Henk Menkveld docent klarinet & saxofoon

saxofoon

Lesinhoud

In mijn lessen streef ik naar een rustige sfeer waarin geconcen­treerd kan worden gewerkt. Ik heb aandacht voor de indivi­duele persoon en het inlevings­vermogen om iedere leerling te volgen op zijn of haar niveau. Ieder mens leert immers op zijn of haar eigen wijze, een kwestie van timing!

In de beginperiode staat het ont­dekken van het instru­ment voorop: het hanteren van het instru­ment, het bedienen van de kleppen en het leren blazen. In de eerste fase speel je op het gehoor. Dit betekent bijvoor­beeld het naspelen van een een­voudige en bekende melodie.

Na een aantal weken wordt in overleg een passende leer­methode en lesboek gekozen. Daarop­volgend wordt de leer­ling uitge­daagd met geva­rieerd reper­toire, diverse muziek­stijlen en impro­visatie.

Bij het leren bespelen van klarinet of saxofoon komen vanzelf­sprekend aspecten als adem­bewustzijn, hou­ding, mo­to­riek en articu­latie aan de orde.

lessituatie